החל מ
$6.95 USD
חודשי
US Startup
Disk Space
5,000MB
Add-on Domains
5
החל מ
$16.95 USD
חודשי
US Small Business
Disk Space
10,000MB
Add-on Domains
10
Dedicated IP
Optional
החל מ
$36.95 USD
חודשי
US Professional
Disk Space
25,000 MB
Dedicated IP
YES
SSL Certificate
INCLUDED
החל מ
$56.95 USD
חודשי
US Enterprise
Disk Space
50,000 MB
Dedicated IP
YES
SSL Certificate
INCLUDED
החל מ
$66.95 USD
חודשי
US Enterprise XL
Disk Space
60,000 MB
Dedicated IP
YES
SSL Certificate
INCLUDED